top of page

KTM Sint Caecilia

Zingen, met plezier en in vriendschap: elke maandagavond repeteert het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia in het groot koor en waar nodig in stemgroepen, kleine groepjes of alleen, door stemcoaching.

Het koor kent een breed repertoire. Grotendeels de echte klassieke, soms ingetogen, dan weer dynamische mannenkoorliederen voor elke man. Maar daarnaast komt ook het eigentijdse, leuke musicallied aan bod en ook een vrolijk poplied kan passen bij de sfeer van het concert.

15.30 - 16.15

tijd

locatie

Zaal HZT

Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia

Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia is een koor met oude wortels

bottom of page